T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Ülkemiz ve bölgemiz için araştırmacı, ahlaki kurallara uyan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, yeniliklere açık, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip eğitici ve uygulayıcı bilim insanı yetiştirmek için, dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen uluslararası alanda nitelikli, donanımlı ve profesyonel sağlık personeli yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Hemşirelik mesleğinde uluslararası hedefleri yakalamaya çalışan, eğitim ve araştırma temelinde ileri standartlara ulaşmak için gayretli, girişimci, saygın ve lider bir bölüm olabilmektir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü