T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 1996 yılında Dicle Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup, 2007 yılında kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2019 yılında 30749 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi uyarınca Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak resmî gazetede yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nun Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesine yönelik karar ile Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, bilimsel gelişmelere dayalı olarak toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt vermek için, etik değerlere uygun, etkili iletişim sağlayan, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı lisans düzeyinde hemşire yetiştirmektedir. Bu bölümden mezun olan hemşireler büyük oranda hastanelerde hemşirelik yapmakla beraber farklı alanlarda çalışma imkanlarına da sahiplerdir.

Hemşirelik bölümünde; 388 öğrenci, 2 profesör doktor, 5 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü