T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Fuat İPEKÇİ

fuatipekci@artuklu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER

vasfiyedeg@gmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN

ahmetbutun@artuklu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin AKTEPE

necmettinaktepe@artuklu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇİFÇİ

sema-2121@hotmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Gülcan ÇİFTÇİOĞLU

gulcanciftcioglu@gmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Aynur GÜNEŞ

aynurgunes@artuklu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Feride MUNGAN

f_mungan@hotmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Senem DÜNDAR

s_abiss@hotmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Şükran ARAZ

sukran-araz@hotmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. İbrahim DAĞ

ibrahimdag@artuklu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ