T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • Tarihçe

Tarihçe

 

Tarihçe

Üniversitemiz 27.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroların Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli Cetvellerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’la kurulmuştur. Söz konusu tarihte Güzel Sanatlar Fakültemiz resmen kurulmuştur.

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Resim, Heykel, Müzik, Grafik, Sinema ve Televizyon, Grafik, Görüntü Sanatları ve El Sanatları Bölümleri mevcuttur. Ağustos 2013 yılında Resim Bölümü’ne öğrenci alınmasıyla fakültenin ilk bölümü aktif hale getirilmiş ve 2015 yılında Heykel Bölümüne ilk defa öğrenci alınmıştır. Ayrıca 2013 Bahar yarıyılında Resim Anasanat Dalı yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.
 
Fakültemiz yönetiminde Dekan, fakülte sekreteri ve iki (2) dekan yardımcısı bulunmaktadır. Resim Bölümü'nde bir (1) profesör, üç (3) doktor öğretim üyesi, bir (1) araştırma görevlisi; Heykel Bölümü'nde bir (1) doçent, bir (1) araştırma görevlisi; Grafik Bölümü'nde iki (2) araştırma görevlisi; Sinema ve Televizyon Bölümü'nde bir (1) doçent, iki (2) doktor öğretim üyesi, iki (2) araştırma görevlisi; El Sanatları Bölümü’nde ise bir (1) doktor öğretim üyesi, iki (2) araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü