T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • Tarihçe

Tarihçe

 

Tarihçe

Üniversitemiz 27.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroların Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli Cetvellerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’la kurulmuştur. Söz konusu tarihte Güzel Sanatlar Fakültemiz resmen kurulmuştur.

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Resim, Radyo Televizyon ve Sinema, Grafik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Görüntü Sanatları, El Sanatları ve Müzik Bölümleri mevcuttur. Ağustos 2013 yılında Resim Bölümü’ne öğrenci alınmasıyla fakültenin ilk bölümü aktif hale getirilmiş ve 2015 yılında Heykel Bölümüne ilk defa öğrenci alınmıştır. Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne 2019 yılında ilk defa öğrenci alınmıştır. Ayrıca 2013 Bahar yarıyılında Resim Anasanat Dalı yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.
 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü