T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • Tarihçe

Tarihçe

 

Tarihçe

Üniversitemiz 27.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroların Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli Cetvellerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’la kurulmuştur. Söz konusu tarihte Güzel Sanatlar Fakültemiz resmen kurulmuştur.

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Resim, Radyo Televizyon ve Sinema, Grafik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, El Sanatları ve Müzik Bölümleri mevcuttur. 2013 yılında Resim bölümünün lisans ve yüksek lisans programlarına öğrenci alınmasıyla fiilen eğitim faaliyeti başlamıştır. 2015 yılında Heykel bölümüne ilk defa öğrenci alınmıştır. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne 2019 yılında ilk defa öğrenci alınmıştır. Fakültemiz bünyesinde yürütülen İletişim Tasarımı (Disiplinlerarası) yüksek lisans programı 2020 yılından beri öğrenci alımını sürdürmektedir.
 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü