T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Vizyonumuz; kültürel değerleri çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan, bölgesel değerlerden güç alan, sanat alanında özgün, yaratıcı ve evrensel düzeyde bilgi üretmektir.

Misyonumuz; evrensel ilkelere dayalı, yerelden güç alan, sanat eğitiminde yenilikçi ve eleştirel bakışı ilke edinen, ahlaki değerlerle donanmış, sanata katkı sağlayacak bireyleri yetiştirmektir.

Fakültemiz bilimsel ve mesleki etik kurallarını benimseyerek, güvenirlilik, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve yeniliklere açıklık ilkelerine bağlı kalarak, öğrencilerimize kendi alanlarına uygun sanat atölyelerinde, çağdaş teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve dersliklerde eğitim-öğretim vererek onlara uzmanlık kazandırmayı amaçlayan; kendine güvenen, sorgulayan araştırmacı bireyler yetiştirme sorumluluğu ile çalışılmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü