T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI

MAU-GT_FRM-647_01-DEKAN GÖREV TANIM FORMU

MAU-GT_FRM-647_02-FAKÜLTE KURULU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_03-FAKÜLTE YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_04-FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_05-DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU

MAU-GT_FRM-647_06-BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_07-ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_08-ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_09-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_10-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_11-ŞEF GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_12-MEMUR GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_13-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_14-TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_15-TEKNİKER GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_16-PERSONEL İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_17-YAZI İŞLERİ BİRİMİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_18-ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_19-MALİ İŞLER  MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_20-BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_21-DEKAN ÖZEL KALEMİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_22-DESTEK HİZMETLER GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_23-SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-647_24-SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_25-BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU GÖREV TANIMI 

MAU-GT_FRM-666_26-BİRİM KALİTE KOORDİNASYON VE GELİŞTİRME KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_27-BİRİM MUAFİYET İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_28-BİRİM KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ, BESLENME YARDIMI VE BURSLARLA İLGİLİ SEÇİCİ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_29-BİRİM BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_30-BİRİM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_31-BİRİM FARABİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_32-BİRİM MEVLANA KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_33-BİRİM ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_34-BİRİM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_35-BİRİM ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü