T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Amaçlar: Bölümün ana amacı; medya, kültür ve teknoloji arasındaki ilişkileri sorgulayan ve hem tasarım yapabilen hem de hareketli görüntü üretebilen ve işleyebilen öğrenciler yetiştirebilmektir.

Avantajlar: Medya, teknoloji ve kültür alanında yetkinleşen mezunlar, sinema ve reklam dünyasının çeşitli alanlarında görev alabilecekleri gibi, alışılagelen tekniklerin dışında yöntem ve teknolojiler kullanarak sanatsal alanlarda faaliyet gösterebilirler; akademik alanda çalışmalarına devam edebilirler.

Öğrenci ve mezunların sanatla ilgili teknolojik ve estetik bilgi ve beceri birikimine ihtiyaç duyulan alanlarda meslek sahibi olmaları, bir kısmının ise lisansüstü eğitim görerek akademik alana yönelmeleri amaçlara ulaşmadaki başarının göstergesi olacaktır. Bölgedeki kültür ve sanat aktivitelerinin gözle görülür bir şekilde artması başarı ölçütlerimizden biri olacaktır. Ayrıca Mardin kentinin söz konusu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli sanatsal etkinliklerde adını duyurması, ülkemizin çağdaş çizgisini vurgulayacaktır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü teknolojiden faydalanan disiplinlerarası yapısı ile, hem sanata uygun teknoloji icat eden, hem de var olan altyapıyı sanat ve kültür etkinliklerine dönüştürebilen bir yapıdadır. Günümüzde hızla yayılan medya ağları ve görüntü oluşturma teknikleri, bu alanlarda estetik ve sanatsal birikimin varlığına ihtiyaç duymaktadır.

Çağdaş eğitimin önde gelen kurumları genellikle Sanat Fakülteleri altında Yeni Medya, Sinema Prodüksiyonu, İletişim Tasarımı v.b. alanlara yer vererek bu ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktadır. Sanat alanında Resim ve Heykel gibi temel disiplinlerin yanında yer alan görsel iletişim tasarımı alanına yönelik alanlar, çağın sanatçı, tasarımcı, yönetmen tanımlarına uygun bütünlüklü bir eğitim ortamı sağlayacak ve araştırma alanına önemli bir katkıda bulunacaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü