T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
  • /
  • Kurul Üyeleri

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Kurul Üyeleri

ASİL ÜYELER

1. Doç. Dr. Hıdır APAK - Başkan
2. Dr. Öğr. Üyesi Seher TANRIVERDİ - Başkan Yardımcısı
3. Doç. Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER - Asil Üye
4. Dr. Öğr. Üyesi Yeşim YEŞİL - Asil Üye
5. Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEKER - Asil Üye
6. Dr. Öğr. Üyesi Enes ÇELİK - Asil Üye
7. Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKUŞ UÇAR - Asil Üye

YEDEK ÜYELER

1. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YEŞİL
2. Dr. Öğr. Üyesi Leyla BARAN
3. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü