T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
  • /
  • Başvuru Formları

Başvuru Formları

ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU

BAŞVURU FORMU

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ 

DİLEKÇE

HELSİNKİ BİLDİRGESİ

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü