T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
  • /
  • Başvuru Formları

Başvuru Formları

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU

BAŞVURU FORMU

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ 

DİLEKÇE

HELSİNKİ BİLDİRGESİ

BİLGİLENDİRİLMİŞ VELİ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü