T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK
  • /
  • Yönergeler

Yönergeler

YÖNERGELER

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Yönergesi
Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esasları
Akademik Yayın Önergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uyguluma Yönergesi Son
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi
Bilimsel Yayınları Teşfik ve Ödül Yonergesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Koordinasyon Ofisi Yönergesi
Çift Anadal-Yandal Yönergesi Son
Derslerin Şubelere Ayrılması Yönergesi
Diploma Yönergesi
Döner Sermaye Ek Ödeme Yönergesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Midyat Taş İşlemeciliği Yönergesi
Edebiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi Son
Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
Erasmus+ Değişim Programı Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi  Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık sınav Yönergesi
İslami İlimler Fak. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Kalite Güvencesi Yönergesi
Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi ile Kiralama Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi
Klinik Araştırmalar ve Etik Kurul Yönergesi
Konut Tahsis Yönergesi Son
Kurumsal Açık Arşiv Yönergesi
Kütüphane Yönergesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası Yönergesi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Mevlana Değişim Programı Yönergesi
Mimarlık Bölümü Lisans Öğretimi Bitirme Projesi Yönergesi
Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi 
Öğrenci Toplulukları Yönergesi Son
Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
Öğrenci Yurdu Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Proje Koordinasyon Ofisi Yönergesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stajuygulama Yönergesi
Sağlık yo Uygulamalı Dersler Yönergesi
Sosyal Bil. Ens. Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları Danışmanlık, Uzmanlık alan dersi, Seminer Dersi ve Dönem Projesi Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Girişi Sınavı Yönergesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi Son
Sosyal Tesisleri İşletme Yönergesi son
Spor Tesisleri İşletmesi Yönergesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Taşınır Mal Yönergesi
Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Uluslararası Öğrenci  Yönergesi
Uygulama Anaokulu ve Kreşi Yönergesi
Uzaktan Eğitimle Verilecek Örgün Eğitim Dersleri İçin Uygulama Esasları Yönergesi
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Yönergesi
Yan Dal Programı Yönergesi
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Yayın ve Yayınevi Yönergesi
Yayın Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi 2
Yazışma Usulleri , İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi
Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü