T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Üniverstemizin tüm iş ve işlemlerini kanun,kanun hükmünde kararname,yönetmelik,yönerge ve mevzuatlar çerçevesinde yürütmek,insanı merkez alan,yerel ve evrensel değerlere dayalı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, kültür-sanat, bilim ve teknoloji alanlarında özgün yenilikçi ve eleştirel bakışı ilke edinen ahlaki değerlerle donanmış, çevreyi önemseyen, sosyal ve mesleki sorumluluğa sahip,milli değerleri özümsemiş,insanlığın birikimine katkı sunan örnek bireyler yetiştirmek ve bu alanlarda özgür araştırma yaparak girişimlerde bulunmayı  öngören üniversite misyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır.

 

VİZYONUMUZ

Vizyonu,"Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim,kültür,sanat ve teknolojide uluslararası alanda özgün,yaratıcı ve lider bir üniversite olmak"olan Üniversitemizde,bu doğrultuda yapılacak tüm iş süreçlerinde Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerce hızlı ve gelişebilir hizmetin üretildiği,uyum ve iş birliğinin tam olarak sağlandığı, güçlü bir yapının oluşturulmasıdır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü