Cilt & Sayılar

Sayı 2

Sayı 2 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Zehra Nur BAYINDIR-Muhammed Eren UYGUR-Duygu ÇAPTUĞ
Estetik Dinleme: Kuramsal, Kavramsal Dayanakları Üzerine Bir İnceleme ve Eğitim Durumu Örneği
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.19
Levent BİLGİ-Mehmet DİNÇ
Muharrem Erbey’in Öyküleri ve Öykücülüğü
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.20
Salih KESİCİ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Öğretmen Algıları Üzerine Bir İnceleme
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.21
Mustafa ÖZTÜRK
Bilinmeyen Bir Halk Şairi Âşık Mahzûnî Ve Şiirlerini İhtivâ Eden Bir Cönk
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.22
Eda EYİ
İstiklâl Marşı”nın Sözcük Grupları Üzerine Şekilsel Bir İnceleme Denemesi
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.23

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Jenerik
JENERİK
İbrahim TOSUN-Ali KOÇ
TUNCELİ ALEVİLİĞİNDE RİTÜELLERE VE DİLE YANSIMIŞ ESKİ İNANÇ VE KÜLTÜRLERİN İZLERİ
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.10
Büşra DEMİR-Ergün HAMZADAYI
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZETLEME ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.13
Osman ÖZER
HUMA/HOMA/HOMMA ADI ÜZERİNE BİR İNCELEME
"https://doi.org/10.29228/filolojibengu.14"
Mahmut POLAT
MEVLANA’NIN DİNSEL İNANÇLARA VE KÜLTÜREL MOTİFLERE BAKIŞI
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.15
Nihal ÖZTÜRK
AHMED MİDHAT, MİZANCI MURAD VE FATMA ALİYE’NİN ROMANLARI BAĞLAMINDA TANZİMAT ROMANINDA İDEAL AYDIN TİPİ
"https://doi.org/10.29228/filolojibengu.16"
Mehmet ÇEVİK
Çukurlu, Talip (2022). İsyânî Dîvânı (İnceleme-metin-tıpkıbasım)
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.17
Rukiye TOPUKSUZ
Aydın, Erhan (2022). Eski Türk Yazıtları
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.18
YAZIM KURALLARI
YAZIM KURALLARI