Cilt & Sayılar

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Jenerik
JENERİK
Osman ÖZER -Mahmut POLAT
TÜRK-FARS MİTOLOJİSİNDE TEMA ÖRTÜŞMESİ
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.1
Merve ERARSLAN - Galip GÜNER
BABÜRNÂME’DEKİ MENTAL FİİLLERİN YAPI VE İÇERİK BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.2
Rabia SARAL
RUNİK HARFLİ TÜRKÇE METİNLERDE EŞ YAZIMLI, EŞ SESLİ VEYA EŞ ADLI OLUP ÇOK ANLAMLILIĞI DA BÜNYESİNDE BARINDIRAN KELİMELER
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.3
Mahsun ATSIZ
KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCADA “KADIN” İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.4
Serdal KARA - Serap ERÜLKEN SOYKAN
SÜREYYYA EVREN’İN “POSTMODERN BİR KIZ SEVDİM’’ VE ‘‘UR LOKANTASI”ADLI ROMANLARINDA GÖRÜLEN SÖZ DİZİMSEL BAZI TESPİTLER
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.5
Adnan OKTAY - Hatice UZUNKAYA
YEREL GAZETELERDE MUHTEVA: MARDİN VİLAYET GAZETESİ 15. SAYI ÖRNEĞİ
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.6
Levent BİLGİ
MİTHAT EFENDİ’DEN BİR BALKAN DRAMI: GÖNÜLLÜ ROMANI
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.7
Halef NAS
TANPINAR’IN DOĞU-BATI SORUNUNA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.8
Mehmet DİNÇ
ŞAFAK BABA PALA’NIN ÖYKÜLERİNDE İNCİTİLEN KADINLAR
https://doi.org/10.29228/filolojibengu.9
YAZIM KURALLARI
YAZIM KURALLARI