T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

A. Misyon; Misyonumuz, sahip olacağı öğretim üyesi kadrosu ile ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmanın yanı sıra öğrencilerine eğitim ve öğretim programları kapsamında ulusal ve uluslararası ölçekte üretken, yaratıcı, her düşünceye açık, katılımcı, paylaşımcı, toplumsal değerlere saygılı, doğru karar verebilen, etik değerlerle donanmış, evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış, yeniklere açık, özgüvene sahip, muhakeme kabiliyeti yüksek, mesleki açıdan yetkin ve liderlik özelliklerine sahip, gerekli teknolojiyi özümsemiş öğrenciler yetiştirmektir.

B. Vizyon; Güncel teknolojik imkânlarla desteklenen ileri düzeydeki eğitim ve öğretime ilave olarak faaliyet alanındaki sanayi ve özel girişimci birlikteliği ile mevcut laboratuarları uluslararası standartta akredite edilmiş, araştırma kalitesi ile Ülkemizde ve yurtdışında tercih edilen, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik ARGE çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen, kendini yenileyen ve gelişmeye açık takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip bir fakülte olmaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü