T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  • /
  • MİSYON VE VİZYON

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MİSYON VE VİZYON

Misyon 

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip, topluma ve çevreye saygılı bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak. Dünya standartlarında bilimsel üretim gerçekleştirmek, bu alana katkı vermek evrensel bilimin yanı sıra yerel ve bölgesel konular üzerine araştırmalar yürütmek. Ülkemizde yeni açılan üniversitelerde çalışan akademik personelin eğitimine katkıda bulunmak. Ülkemizin bilim ve akademisyenleri için büyük eksiklik olan Fen ve Mühendislik bilimleri alanında uzmanların yetişmesine katkıda bulunmak.

Vizyon

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ana Bilim Dalları tarafından oluşturulacak kriterlerle yüksek standartlarda öğrenci kabulünü, disiplinlerarası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, söz konusu programların oluşturulmasını desteklemek. Dünya standartlarında bilimsel üretim gerçekleştirmek,Türkiye’nin lisansüstü düzeyde iyi eğitim veren ve araştırma olanaklarına sahip üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olma yönünde çaba sarf etmek..

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü