T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Karar Formları

Karar Formları

KARAR FORMLARI

 Senato Kararı
 Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 Üniversite Etik Kurulu Kararı
 Üniversite Disiplin Kurulu Kararı
 Üniversite Yayın Kurulu Kararı
 Fakülte-Yüksekokul-Enstitü Kurulu Kararı
 Fakülte-Yüksekokul-Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
 Bölüm Kurulu Kararı
 Anabilim Dalı Kurulu Kararı
 Karar Örneği
 Komisyon Kararı
 Toplantı Raporu Formu
 Toplantı Katılım Formu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü