T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Enstitü Formları

Enstitü Formları

ENSTİTÜ FORMLARI

 Enstitü Lisansüstü Tez Konusu Değişikliği Formu
 Doktora Tez Ara Raporu Formu
 Enstitü_Tez Savunma Jurisi Oluşturma Öneri Formu 
 Enstitü Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
 Enstitü Doktora Tez Onay Sayfası Formu
 Enstitü Dönem Projesi Onay Formu
 Enstitü Tez Onay Sayfası Formu 
 Enstitü Tez Bitirme Sunuş Formu
 Enstitü Doktora Öğrenci Kayıt Formu
 Enstitü Öğrenci Kayıt Formu
 Enstitü Yüksek Lisans Öğrenci Kayıt Formu
 Enstitü Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
 Enstitü Doktora Yeterlilik Jüri Sınav Tutanağı Formu
 Enstitü Doktora Tez Savunma Jurisi Oluşturma Öneri Formu
 Enstitü Doktora Tez Başlığı Değişiklik Bildirim Formu
 Enstitü Doktora Tez Teslim Formu
 Enstitü Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Raporu Formu
 Enstitü Danışman Atama Öneri Formu
 Enstitü Danışman Değişikliği Formu
 Enstitü Seminer Öneri Formu
 Enstitü Seminer Katılım Tutanağı Formu
 Enstitü Seminer Değerlendirme Formu
 Enstitü İntihal Raporu Formu 
 Enstitü Tezsiz İntihal Raporu Formu
 Enstitü Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Başvuru Formu
 Enstitü Tez Teslim Yazısı Formu
 Enstitü Uzmanlık Alan Dersi Formu
 Enstitü Lisansüstü Tez Konusu Öneri Formu
 Enstitü Taahhütname Formu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü