T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Misyon:  Günümüz global dünyasında kültürlerin ve dillerin birleştiği ortamda evrensel dünyaya katılmak ve öğrencilerimizi profesyonel iş ve meslek hayatına ve akademik dünyaya hazırlamak amacı ile aktif eğitim sistemi, edebiyat, kültür ve dil yetkinliği doğrultusunda onlara yeterli donanım, bilgi, beceri ve  güven duygusu kazandırma hedefindeyiz. 

Vizyon: Her biri alanında uzman olan bir akademik kadro ile bilgi ve beceride tam anlamı ile dolu öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Farsçayı çok iyi seviyede bilen bu dile hâkim, klasik ve çağdaş metinleri okuyup anlayabilecek, kisinin ve başkalarının düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlirebilecek öğrenciler yetiştirmek bu programın vizyonu arasında yer almaktadır.

Amaç: Geleceğin Fars Dili ve Edebiyatı uzmanlarının modern araştırma teknikleriyle donatılarak bu tekniklerin uygulanmasını sağlamak, çağdaş yöntemlerle hazırlanmış çalışmalara zemin hazırlamak ve Fars Dili ve Edebiyatı araştırmacısı ile üniversiteler için bu alanda öğretim üyeleri yetiştirmektir. Ayrıca Fars Dili ve Edebiyatı alanında arşiv, müze ve kütüphane gibi kurumların uzman ve araştırıcı ihtiyacını karşılamak ve bilimsel araştırmalar yaptırmaktır. Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, sadece bu bölümü seçmiş olanlar için değil, yardımcı disiplin olarak diğer alanlar için de, Fars dili ve edebiyatı bilimine dair sürekli bir ilgi uyandırmayı ve bunu canlı tutmayı amaçlamaktadır.

Mardin ve çevresi, insanlığın ilk yerleşim alanlarından biri olarak, zengin bir tarih ve edebiyat birikimine sahiptir. Bu sebeple, bölgede bulunan Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü geniş bir çalışma alanı avantajına sahip olacaktır. Bölgenin, medeniyet tarihi açısından bir kesişme noktası olması, sadece bölgesel miras değil insanlığın kültürel mirası açısından da yapılacak araştırmalar için bir avantaj oluşturacaktır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü gerek tarihi dönemlerde, gerekse günümüzde bölgede yaşayan kimi ilim adamı ve edebiyatçılar tarafından vücuda getirilen Farsça divan, divançe ve mensur eserlerin de gün yüzüne çıkartılması ve bunlar üzerinde ilmi çalışmaların yapılmasına da olanak sağlayacaktır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre DİL-3 puan türüyle tercih yapılarak öğrenci alınmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının taban puanı 242 puandır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilere Fars Dili ve Edebiyatı filoloğu unvanı verilmektedir. Mezun olanların bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Silahlı Kuvvetler, MİT, TRT, Devlet Arşivleri, Vakıf kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca turizm acentelerinde ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler.

 

 

Arş. Gör. Dr. Hakan YAMAN                                                                                       Dr. Öğrt. Üye. Serpil KOÇ KONUKSEVER

        Web Sorumlusu                                                                                                                        Bölüm Başkanı

          

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü