T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nezahat BAŞÇI

nezahatbasci@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serpil KOÇ

serpilkockonuksever@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN

funda-turkben@hotmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Hakan YAMAN

hakanyaman@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Mitat ÇEKİCİ

mitatcekici@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ