T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nezahat BAŞÇI

nezahatbasci@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serpil KOÇ

serpilkockonuksever@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Hakan YAMAN

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Mitat ÇEKİCİ

mitatcekici@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ