T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

MAU HABERLER

DUYURULAR

BÖLÜM HAKKINDA

İnsanlığın ilk yerleşim alanlarından biri olan Mardin ve çevresi; zengin bir tarih, kültür ve edebiyat birikimine sahiptir. Bölgenin gelişmekte olan üniversitelerinden biri olan Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi bünyesinde akademik çalışmalarını sürdüren Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, geniş bir çalışma alanına sahiptir. Medeniyetler tarihinin kadim şehirlerinden biri olan Mardin’de bu bölümün varlığını sürdürmesi, hem bölgesel hem de ulusal mirasımıza katkı sağlayacak araştırmalar için bir kazanımdır. Farsça divan, divançe ve mensur eserlere ait yazmalar ışığında yapılacak ilmi çalışmalar sayesinde, tarihimizle kültürümüzle ve edebiyatımızla güçlü temaslar kurulmaktır.

Hedefimiz; bir taraftan akademik çalışmalarımızı idame ettirirken diğer taraftan da bölümüzde okuyan öğrencilerimizin Fars Dili ve Edebiyatı sahasında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bunun için aktif eğitim sistemi içerisinde hem meslekî hem de akademik açıdan kendilerine gerekli bilgi, beceri, yetenek, tutum ve değerler kazandırılmaktır.

Bölümümüzden mezun olabilecek öğrencilerimize “Fars Dili ve Edebiyatı Filoloğu” unvanı verilmektedir. Bu öğrencilerimiz, akademik çalışmalarına devam edebilecekleri gibi İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklara bağlı kurumlarda uzman, mütercim-tercüman olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Bölümümüz, “Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü” bünyesinde Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile birlikte, 2012 yılında açılmıştır. 2015’den beri Edebiyat Fakültesi bünyesinde müstakil bir bölüm olarak akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Dr. ve 1 Öğretim Görevlisi Dr. görev yapmaktadır.

Bölümümüze,  ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre DİL-3 puan türüyle öğrenci kabul edilmektedir.

Öğretim Elemanları:

Dr. Öğr. Üyesi Serpil KOÇ KONUKSEVER (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nezahat BAŞÇI

Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN

Dr. Mitat ÇEKİCİ

Dr. Hakan YAMAN