T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü
  • /
  • Sıkça Sorulan Sorular

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sıkça Sorulan Sorular

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.

Erasmus+ programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir. Erasmus+ programı bir “burs” programı değildir. Erasmus+ programı bir “diploma” programı değildir. Erasmus+ programı bir “araştırma” programı değildir.

Erasmus+ programından, öğrenciler Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında; personeller ise Personel Hareketliliği kapsamında yararlanabilirler. Erasmus+, öğrencilerin yurtdışında bir üniversitede eğitim görmeleri veya yabancı bir şirkette staj yapmalarına imkan tanır.

27 AB Üye ülkesi: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hırvatistan

AB Üyesi olmayan Program Ülkeleri: Kuzey Makedonya, Türkiye, İzlanda, İsveç, Sırbistan, Liechenstein

Partner Ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan vd.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nin bildirdiği üzere, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğine dair konuların müzakerelerinin 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu ile sonuçlandırıldığı, bundan sonra Birleşik Krallık'ın 2021-2027 döneminde AB'nin Ufuk Avrupa, Euratom ve Copernicus Programlarına katılım sağlamaya devam edeceği, ancak, Erasmus+ Programına katılmayacağı ifade edilmektedir.

Erasmus+ öğrencisi olmak için Üniversitemiz, her yıl ilan edilen tarihlerde başvuruları almakta ve değerlendirmektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler kişisel olarak ilgili birimlere başvuru yapmaktadır.

Üniversitemiz her akademik yılın başlangıcında "Erasmus+ Başvuru Takvimi" yayınlamaktadır. Takvimden başvuruların açıldığı tarihlere, dil sınavı tarihine, sonuç açıklanma tarihlerine ve itiraz süreçlerine ulaşabilirsiniz. 

Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri Erasmus+ programından yararlanabilirler.

Hayır, Bölümünüz /Yüksek Okulunuz /Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ilgili bölüm ile İkili Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Fakat Erasmus+ Staj Hareketliliği için İkili Anlaşma şartı aranmaz, gitmek istediğiniz üniversite ile iletişime geçerek kabul edilmeniz halinde staj görmek üzere gidebilirsiniz. 

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır. Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler ise web sayfamızda görüntülenebilir.

İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. İkili Anlaşmalar bölümü en çok tanıyan ve en uygun karşı kurumu belirleyebilecek olan Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri tarafından sağlanır. 

Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

Hareketlilik faaliyetleri sırasında not ortalaması önemlidir. Not ortalaması ile ilgili hususlar Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus Uygulama El kitasbında belirtilmiştir. 4’lük sistemde ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20; yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 2,50 olmalıdır.

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.

Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini (dersleri takip etme, sınavlarda ve çalışma ortamında kendini ifade etme vb) yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz başvurularda lisans öğrencileri için en az 60, lisansüstü öğrencileri için en az 75 dil puanı talep etmektedir. Bu puanların aşağısında kalan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. 

Üniversitemiz her yıl bir kez olmak üzere Yabancı Diller Yüksekokulu aracılığıyla Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı düzenler. Başvuru tarihleri ve sınav tarihi Başvuru Takviminden ve duyurulardan bulunabilir. 

ÖNEMLİ NOT: Dil sınavından aldığınız puan Erasmus+ başvurunuza denk değildir. Dil sınavından aldığınız puanla beraber Erasmus+'a ayrıca başvurmanız gerekmektedir! Dil puanınız başvurunuzun %50'sini oluşturur. 

Üniversitemiz ÖSYM'nin kabul ettiği merkezi sınavları (YDS, YÖKDİL. TOEFL gibi) kabul etmektedir. Bu sınavlara da sahip değilseniz, bir sonraki yılda yapılacak olan sınava girmeniz gerekir. 

Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Oradaki ders programınızı gösterir. Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerinizle doldurmanız gerekir. 

Erasmus+ Programında süre 2-12 ay arasında değişmektedir. Staj Hareketliliği en az 2 ay, en fazla 12 ay olabilmektedir fakat üniversitemizce yalnızca 3 ay hibelendirilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinde ise 1 dönem süresince hibelendirilir, öğrenciler dilerlerse hibesiz bir şekilde toplam 12 ay hareketlilikten yararlanabilirler. 

Hayır, her öğrenci ve personel ancak kendi öğrencisi veya personeli olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerine katılabilir. Bir başka üniversitenin anlaşması, üniversitemiz için geçerli değildir. 

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Koordinatörlüğümüzün veya Üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Fakat gideceğiniz karşı kurum size önerilerde bulunabilir. 

Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir.

Vize prosedürleri, Türkiye’nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir, Koordinatörlüğümüz her aday öğrenciye bu yazıyı sağlamaktadır. 

Hayır. Erasmus+ programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yükseköğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

Üniversitemiz asil adaylara izlemeleri gereken yok hakkında bir Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecektir. Bunun haricinde web sitemizde bir "Adım Adım Yapılacaklar Listesi" mevcuttur. Öğrencilerimiz bunu rehber olarak kullanabilirler. 

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Sağlık poliçesi Erasmus+ Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evraktır. Sigorta yaptırılmasının amacı karşılaşılabilecek bir soruna karşı tedbir amaçlıdır. Bunun haricinde çoğunlukla konsolosluklar da öğrencilerden vize başvurularında sağlık sigortası istemektedir. 

Asil olarak kazanmış ve vizesini almış öğrencilerimizle gitmeden önceki son adım olarak Hibe Sözleşmesi imzalanır. Öğrenci kendisi gelemediği takdirde noter onaylı vekilinin gelmesi gerekmektedir. Hibe Sözleşmesi tarafları birbirine bağlayan bir akittir, iki tarafın da resmi temsili şarttır. 

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığın (Ulusal Ajans)’dan Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılır. Üniversitemiz yalnızca Ziraat Bankası ile çalışmaktadır, dolayısıyla Ziraat Bankasından açılmış Euro hesapları kabul olunmaktadır. 

Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alabilir.

Hibeler, öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra ortalama bir hafta içerisinde yatar.

Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80 yatırılarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış ya da azalma olabilir.

Taahhütname evrakında belirtilmiş bulunan evrakların teslimi gerçekleşmeden hibeler yatırılmaz.

Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir burstur. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.

Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde yâda tren istasyonlarında karşılanması tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilere %5’ten fazla olmamak üzere kesinti yapılır. Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Başarısız olunması durumunda öğrencinin şartları değerlendirilmek üzere öğrenciden 1/3 oranında kesinti yapılabilir. Bu karar da Erasmus+ Komisyonu tarafından alınır. 

Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

Evet.

Kurumlararası anlaşmada aksi belirtilmediği müddetçe, sınavlar gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar o kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada ilave bir sorumluluğunuz olmayacaktır.

Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus+ öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza yardımcı olur.

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır. Değerlendirmede + puan uygulaması ve hibelendirmede kısıtlı olsa da belli masraflar için ekstra destek sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü