T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü
  • /
  • Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

 

● Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır.

● Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz; birinci sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir.

● Son sınıf öğrencileri programdan faydalanabilmektedir. Mezun durumdaki öğrenciler, son akademik yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl (12 ay) içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

● Staj Hareketliliğinde İkili Anlaşma şartı aranmaz!

● Erasmus+ Ofisi ya da öğrencinin bağlı olduğu fakülte/bölümler, öğrenciye staj yapmak üzere kurum bulmamaktadırlar.

● Ev sahibi kurum/kuruluş; ya Erasmus Üniversite Beyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurum ya da işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş.

Kuruluşlar şunlar olabilir:  Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil), Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu, Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi, Araştırma enstitüsü, Vakıf, Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil), Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK, Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar vb. 

                Fakat AB Kurumları ya da AB programları yürüten kurumlar ev sahibi kurum olamaz.

● Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. Yalnızca 3 ay hibelendirilmektedir.

● Öğrenci seçim kriterleri Öğrenim Hareketliliğine benzerdir.

● Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus+ öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

● Öğrencilere, hareketlilik başlangıcında gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından, hibelerinin % 80’i ödenir. Değişim sonunda ise, yine gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından hibelerinin % 20’si ödenir. Ancak, öğrenciler yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, Erasmus stajı iptal edilir ve tarafına ödenen hibenin iadesi talep edilir.

● Dönüşte Erasmus+ Ofisine karşı kurumdan aldığınız Katılım Sertifikası ve Learning Agreement belgesi ibraz edilir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü