T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü
  • /
  • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

 

● Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir (veya iki) dönemini, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

● Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

● Asgari Şartlar:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe (önlisans ve lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

    b) İkinci ve üçüncü kademe (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

Kimler Başvuramaz?

❖ Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekir.

❖ Erasmus+’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) programa başvuru yapamazlar.

❖ Erasmus+ kapsamında bölümünün ikili anlaşması bulunmayan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Bölümümün ikili anlaşması var mı? Yoksa neden yok? Ne yapmalıyım?

Diğer yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşma yapılmasından Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerimiz sorumludur.

Bölümünüzün anlaşması yoksa staj hareketliliğine başvurabilirsiniz ya da ikili anlaşma sağlanması için Bölüm Koordinatörü hocalarınızla iletişime geçip beraber çalışabilirsiniz.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne nasıl başvurulur?

● Üniversitemizde, Erasmus+ Ofisi Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için yılda bir kez olmak üzere başvuru ve seçim gerçekleştirir.

● Başvuruların tarihi her sene değişmekle beraber, genellikle Ocak ayından sonra başlar.

● Başvuru duyurusu, gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihleri MAÜ anasayfasında ve Erasmus+ Koordinatörlüğü sayfalarında yayınlanır.

Erasmus+ Puanları Nasıl Hesaplanır?

Yabancı Dil Sınav Sonucu’nun %50’si + Yüzdelik Not Ortalamasını %50’si + (olması halinde solda yer alan ölçütlere göre artı ya da eksi puan) = toplam puanınız

Başvuru süresinin bitimini takiben 1 hafta/10 gün içerisinde sınav sonuçlarınız açıklanır. Sonuçlara itiraz süreci 1 haftadır, itiraz dilekçenizi iletmeniz gerekir.

Kazandıktan Sonra Ne Yapmalıyım?

● Eğer hakkınızı kullanacaksanız Dönem tercih dilekçenizi, kullanmayacaksanız Feragat dilekçenizi Erasmus+ ofisine iletmeniz gerekmektedir.

● Gideceğiniz kuruma online kaydınızı yapmanız, kabul mektubunuzu (1-1 buçuk ay içerisinde) bize iletmeniz gerekmektedir.

● Kazanan ve yedek adaylarla bilgilendirme toplantısı.

● Vize işlemleri, sigorta ya da uçak bileti için ek ödeme yapılmamaktadır.

● Vize aldıktan sonra hareketlilikten yararlanacak öğrencinin kendisi ya da noter onaylı vekili ile Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği için Hibe Sözleşmesi imzalanmaktadır.

● Hibe miktarları, öğrencinin gittiği ülkeye, o sene Uygulama Kitabı'nda belirlenmiş hibe miktarlarına ve kabul mektubunda belirtilen öğrenim süresi tarihlerine göre hesaplanmaktadır.

● Hareketliliğinizin başlamasından sonra 1 ay içerisinde toplam hibe miktarınızın %80’i, tamamladıktan sonra ise kalan %20’si Ziraat Bankası’ndan kendi adınıza açmış olduğunuz Euro hesabına ödenir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü