T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü
  • /
  • Dilekçeler

Dilekçeler

Dilekçeler


İlgili dilekçeler hareketlilik süresince, ihtiyaç halinde kullanılmalıdır. İmzasız dilekçeler geçersizdir. Aşağıdaki yönlendirmeleri dikkatlice okuyunuz.

  • Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınmalıdır.
  • Tüm bilgiler doğru ve tam olarak doldurulmalıdır. 
  • Noktalı yerler silinerek parantez içinde istenen bilgiler yazılmalı, daha sonra ilgili parantez açıklamaları silinmelidir.
  • İlgili yerlere ad, soyad, öğrenci numarası, adres ve iletişim bilgileri yazılıp, açıklamalar silinmelidir.
  • İmzasız dilekçeler geçersizdir!
Öğrenim Hareketliliği Üniversite ve Dönem Tercih Dilekçe Formu
Öğrenim ve Staj Hareketliliği Süre Uzatma Dilekçesi Formu
Öğrenim Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu
Staj Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu
Personel Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu
Erasmus+ Hareketlilik Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi
Erasmus+ Programlarından Hibesiz Yararlanma Dilekçesi

Covid-19 Salgınına Dair Beyan ve Taahhütname

Hibe Sözleşmesi imzalanırken öğrenci tarafından Erasmus+ Ofisi'ne imzalı bir şekilde teslim edilmelidir. 

Vize Başvuru Belgesi

Vize kolaylaştırıcı bu belge öğrenci tarafından doldurulup Erasmus+ Kurum Koordinatörüne imzalatılmalıdır. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü