T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ
  • /
  • Tanıtım

Tanıtım

8.4.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak; 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol, denetim ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere Mardin Artuklu Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi kurulmuştur.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü