T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY INSTITUTE OF LIVING LANGUAGES
  • /
  • INSTITUE COMMITTE

INSTITUE COMMITTE

INSTITUTE COMITTE

 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Institute Manager

Switchboard: 0482 213 4002

Interphone: 7350

E-mail:

Assist. Prof. Dr. Mustafa ASLAN 

Assistant Manager

Switchboard: 0482 213 4002

Interphone: 7352

E-mail:

 

Assist. Prof. Dr. Sebahattin ÇELİK

Assistant Manager

Switchboard: 0482 213 4002

Interphone: 

E-mail:sebahattincelik@artuklu.edu.tr

 

Prof.Dr. Mehmet Sait TOPRAK

Member

 

Switchboard: 0482 213 4002

Interphone: 7356

E-mail:

 

Assoc. Prof. Dr. Veysi ÜNVERDİ

Member

Switchboard: 0482 213 4002

Interphone: 7372

E-mail:

 

Assist. Prof. Dr. Ahmet KIRKAN

Member

Switchboard: 0482 213 4002

Interphone: 7616

E-mail:

Ali DEMİR

Enstitü Sekreteri

Raporter

Switchboard: 0482 213 4002

Interphone: 7355

E-mail:

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate