T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY Directorate of Construction & Technical Works
  • /
  • MISSION AND VISION

MISSION AND VISION

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, idari ve sportif alanlarda ihtiyaç duyduğu çağdaş ve kaliteli yeni fiziki mekânları etkin ve verimli kaynak kullanımı ve hesap verebilir bir anlayış ile ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak planlamak, denetlemek ve gerçekleştirmek; mevcut fiziki alanların ise işletme, bakım-onarım gibi faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde sorumluluğunun bilincinde bir idari anlayışı ile yürütmektir.

VİZYONUMUZ

Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelişimi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş ve kaliteli bir yapılanma ve işletme hizmeti sunmak.

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate