T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
  • /
  • Department Of Old Turkish Literature

Department Of Old Turkish Literature

Eski Türk Edebiyatı anabilim dalı, Türk edebiyatının 13. asrın sonundan 19. asrın ikinci yarısına kadar olan dönem içinde Dîvân Edebiyatı anlam dünyası içinde ortaya konmuş olan edebiyatı araştırma konusu etmektedir. Bölümün öğretim elemanları, Osmanlı Türkçesi, Divan Edebiyatına Giriş I-II, 13-14. yy. Eski Türk Edebiyatı, 15. yy. Eski Türk Edebiyatı, 16. yy. Eski Türk Edebiyatı, 17-18. yy. Eski Türk Edebiyatı adlı zorunlu derslerin yanında Klasik Türk Şiirinde İstanbul, Eski Türk Edebiyatında Hiciv, Eski Türk Edebiyatında Nazım ve Nesir gibi birçok seçmeli dersi vermektedir.

Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalı, Yûnus Emre'den aldığı bâdeyi Hoca Dehhânî ile mezc ederek Fuzûlî ve Bâkî'nin coşkun anlam dünyasından hüzmelerle Nâbî'nin hikmetini, Nedîm'in şuhâne halini, Şeyh Gâlib'in Sebk-i Hindî alevlerini 19. asırda Akif Paşa'ya ulaştırıp Mehmet Akif Ersoy'un şekil eksenli dîvân dokunuşlarını günümüz araştırmacı ve okuyucusuna ulaştıran çalışmalar yapmaktadır. Anabilim dalımız, gelenekten aldığı değerleri kesintisiz bir şekilde geliştirerek zamanımıza ulaştırmanın gayreti içindedir.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate