T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
  • /
  • ABOUT THE DEPARTMENT

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

ABOUT THE DEPARTMENT

Türk kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin bir rol oynamak; alanında yetkin bilim insanları ve eğitimciler yetiştirmek eğitim çerçevemizi oluşturmaktadır.

Eğitim felsefemiz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak ve devamlılığını sağlamak, Türkoloji alanında var olan birikimini en etkin şekilde aktarmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, Yüksek Öğretim Kurumları bünyesinde araştırıcı, akademisyen ve okutman, kamu ve özel eğitim kurumlarında öğretmen, yerel yönetimlerde eğitim, kültür, sanat hizmetleri alanında yürütücü; iletişim, medya, reklamcılık ve tanıtım, turizm, insan kaynakları, tasarım, kütüphanecilik, arşiv alanlarında uzman olarak istihdam edilebilecekler; yayıncılık sektöründe editör, düzeltmen, metin yazarı olarak görev alabileceklerdir. Öngörülen programlardan mezun olanlar üniversiteler, enstitüler, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TDK vb. kurumlarda istihdam edilebilirler.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi’nin çatısı altında lisans eğitimleriyle öğrenci yetiştirmeye devam eden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkoloji alanında nitelikli lisansüstü eğitim vermeyi de hedeflemektedir. Bu bağlamda bölümümüzde Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Dili alanlarında Tezli Yüksek Lisans yapma imkanı mevcuttur.

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate