T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY Seed Technology and Genetics Application and Research Center
  • /
  • About Unıt

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

About Unıt

Merkezin amacı
Merkezin amacı aşağıda belirtilmiştir:
a) Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitleri ve genetik kaynakları kayıt altına almak, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili her türlü laboratuvar analiz yapacak alt yapı ve beşeri sermayeyi oluşturmak,
b) Nadas alanları başta olmak üzere mayınlı bölgelerin tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik uygun tohum ve çeşitleri belirlemek, agronomik özellikleri geliştirmek,
c) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıslahçıların çalışmalarına destek sunmanın yanında bir kapasite oluşumunu teşvik ederek yeni bilimsel kadrolar oluşturmak,
ç) Tohumculuk konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş sunarak raporlar hazırlamak,
d) Sektördeki tüm aktörler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
e) Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu örgütlere üye olmak,
f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak için ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,
g) Bölgenin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak,
ğ) Bölgedeki genetik kaynakları tespit etmek, çoğaltmak ve muhafaza altına alarak katalog oluşturmak

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate