T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY
  • /
  • Academic Staff

Academic Staff

AKADEMİK KADRO

 

 

 

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Rektör
 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKMAN

Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fasih DİNÇ

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rezan EKİNCİ

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Remzi AVCI

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇİFTÇİ

 

 

 

Arş. Gör. Cemal ÜLKE

 

 

 

Arş. Gör. Sabri MENGİRKAON

 
T.C. Mardin Artuklu University Rectorate