T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY
  • /
  • Academic Staff

Academic Staff

AKADEMİK KADRO

 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Abdulbaki BOZKURT

Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 

                                                 

 

 

 

Arş. Gör. Burak ERDEM

 

 

 

Arş. Gör. Elif OĞUZ

 

 
T.C. Mardin Artuklu University Rectorate