T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
  • /
  • Undergraduate Exam Reading List

Undergraduate Exam Reading List

Sosyoloji Bölümü Lisans Bitirme Sınavı Okuma Listesi


1. Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, 8. Baskı, Ayrıntı

Yayınları, 2012.

2. Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Der. Ümit Tatlıcan, Sentez Yayınları, 2007.

3. Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, Sosyal Yayınları, 2001.

4. Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006.

5. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Milay Köktürk, BilgeSu Yayınları, 2011.

6. Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora/ Elçin Gen/ Nazile Kalaycı,İletişim Yayınları, 2003.

7. Alison Wolf-Ruth A. Wallace, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğinİyileştirilmesi, Çev. M. Rami Ayas/ Leyla Elburuz, Doğu-Batı Yayınları, 2012.

8. Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerek, Çev. Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yayınları, 2011.

9. Jean Baudrillard, Simulacra ve Simulasyon, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, 2003. 10. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 2012.

11. N. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1, Çev. Sedef Özge, Yayın Odası Yayınları, 2016.

12. N. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2, Çev. Sedef Özge, Yayın Odası Yayınları, 2016.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate