T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS
  • /
  • PUBLICATIONS

PUBLICATIONS

SBUİ 2020/2021 PUBLICATION LIST

 

1) International Book

Çaha. Ö. (2021). Strong State and Plural Society in Turkey. Washington D.C: Lexington Books.

2) International Book Chapter

Ateş Burç, S. (2021). “Traditional Conflict and Peacemaking Processes:The Case of Kurdish Tribes in Mardin, Turkey”. Hans Günter Brauch ve Ursula Oswald Spring (eds.), in Decolonizing Conflict, Peace, Gender Environment and Development in Antropocene. (433-457), Cham-Heidelberg: Springer Nature.

Link: https://www.springerprofessional.de/en/traditional-conflict-and-peacemaking-processes-the-case-of-kurdi/18799180

Çaha, Ö. (2020). “The Islamic Women's Movement: Transition from the Private Domain to the Public Sphere”.Toseef Azid ve Jennifer L Ward-Batts (eds.), in Economic Empowerement of Women in the Islamic World. (289-308), New Jersey and London: World Scientific Publishing.

3) Book (National Publication)

Çaha, Ö. (2021). Sayın Vekilim (Novel). Ankara: Liman Yayınları.

Çaha, Ö. (2020). Nazlı (Novel). Ankara: Liman Yayınları.

Çaha, Ö. (2020). İçindeki Şakirti Öldürmek (Novel). 2. Edition, Ankara: Liman Yayınları.

4) Book Chapter (National Publication)

Acar, N. (2020). “Türkiye’de Orta Doğulular”. A. Cihan, H. Genç ve İ. Ermağan (eds.). in Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye’nin Göçmenleri Göçü Nasıl Yönetmeli?. (421-448), Akademik Kitaplar.

Ateş Burç. S. (2021). “Afganistan: Kırılgan Bir Barış İnşa Süreci”. Görkem Tanrıverdi Şeysane (ed.). in Dünyada Barış Süreçleri. (21-46), Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çaha, Ö. (2020). “Yeni Medya ve Değişen Toplumsal Hareketler, Der. Muzaffer Şeker ve diğerler”. in Bilişim Teknololojileri ve İletişim. (213-228), Ankara: TUBA Yayınları.

5) International Scientific Indexing Articles (Scopus/Elsevier and so on)

Ateş Burç, S. (2020). Siyasal Sembolizm ve İktidar İlişkisi Üzerine Düşünmek (Reflexions on the Relationship between Political Symbolizm and Political Power). Folklor/Edebiyat 26 (1), 377-392. DOİ: 10.22559/folklore.1171. (Elsevier/SCOPUS)

Link: https://www.folkloredebiyat.org/DergiTamDetay.aspx?ID=1171&Detay=Ozet

6) Ulakbim TR Index Articles

Ateş Burç, S. (2021). Foucault’da İktidar ve İktidar Teknolojilerinin Dönüşümü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(3), 1287-1309.

Baykal, Ö., Çaha, Ö. (2021), Milli Görüş Hareketi ve Sivil Toplum, Muhafazakar Düşünce Dergisi, 17(60), pp. 138-163.

Link: https://www.muhafazakar.com/uploads/articles/60/6.%20Makale.pdf

Çaha, Ö., Altınkoz, O. (2021). Roman Topluluklarında Evlilik Pratikleri. Yıldız Social Science Review, 7(1), 58-74.

Çıvgın, İ. (2020), “Kuzey Mezopotamya ve Kuzey Levant’ta ‘Halaf Dönemi’ (MÖ. 6100-5300/5100): Maddi Kültür, Geçim Ekonomisi ve Kültürel Temas”, CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, VIII, 1-63. DOİ: 10.13113/CEDRUS.202001.

Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1184094

7) Other International Scientific Indexing Articles

Ateş Burç, S. (2021). Reconstruction of symbolic space at Colombian-FARC peace process. Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana. 2(3), 69-84. DOI: 10.5377/rlpc.v2i3.10338.

Link: https://www.lamjol.info/index.php/ReLaPaC/article/view/10338

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate