T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS
  • /
  • OTHER

OTHER

SBUI 2020/2021 OTHER ACADEMIC ACTIVITIES

 

1) Project, translation, book review, etc.

Ateş Burç, S. (2021). Kürt Kültüründe Aşağıdan Barış, Erkeklik ve Aşiret(çiliğ)i Birarada Düşünmek (Thinking together about bottom-up peace, masculinity and tribalism in Kurdish culture). DEMOS.

Link: https://demos.org.tr/kurt-kulturunde-asagidan-baris-erkeklik-ve-asiretciligi-bir-arada-dusunmek/.

Çaha, Ö., Demir, Y. (2020). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sivil Toplum Profili Araştırması (Project), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 15 January-30 November.

Çaha Ö. et al. (2020). (Project Manager), İstanbul Göçmen Girişimci Araştırması, İMRA (Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği), October 2019- June 2020.

Deny, J. (2020), “Sarı Saltuk ve Babadağı Kasabasının İsmi”, Trans.: İzzet Çıvgın, Hafıza – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 84-93. Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1156197.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate