T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS
  • /
  • Master’s Degree Programs

Master’s Degree Programs

Siyaset Bilimi, sürekli değişim içinde olan dünyayı siyasî, toplumsal ve iktisadî açılardan kavramayı sağlayan bilimsel bir disiplindir. Bu disiplin, siyasî ve idarî konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir ve genel iktidar ilişkilerinden bireyin gündelik hayatında görülen iktidar ilişkilerine dek uzanan geniş bir alanı bilimsel bir bakış açısıyla inceler.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate