T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS
  • /
  • CONTACT

CONTACT

MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY fACULTY OF ECONOMİCS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS
 ADDRESS:  Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi  Diyarbakır Yolu üzeri 5.km Kampüs Yerleşkesi   47100 Mardin
 PHONE:  +90 482 213 10 91 
 FAX:  +90 482 212 92 20
 E-MAIL:  iibf@artuklu.edu.tr
 WEB PAGE:  https://www.artuklu.edu.tr/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate