T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF SAVUR
  • /
  • ABOUT

ABOUT

Harita ve Kadastro Programı

Haritacılık; yeryüzündeki noktaların, denizlerin, ortalama durgun su seviyelerine göre, küresel olarak yatay ve düşey durumlarını belirlemek için gerekli ölçümlerin nasıl yapılacağını , bunların kağıt üzerine nasıl aktarılacağını ve bu konuyla ilgili hesap işlemleri ve çizim yöntemlerini ele alır.

Haritacılık programının temel amacı; tekniğinin jeodezi-jeofizik, fotogrametrik ve uzaktan algılama, kartografya ve basım gibi tüm alanlarda ve her düzeyde teknik elemanlar yetiştirmektir.
Tapu kadastro, madencilik, şehircilik, belediye hizmetleri, tarım, ormancılık, milli savunma, turizm, yapı, yol, su, elektrik, deniz, hava ve kara ulaşımı, haberleşme, petrol ve doğal gaz boru hattı, kamulaştırma gibi alanlarda iş bulma olanağı vardır.

Program , iki yıllık mesleki eğitim sonucunda “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlar. Harita sektöründe mühendis ve diğer yöneticilerle ilişkisini kuran ara teknik eleman yetiştirme amacı ile kurulmuş bir programdır. Öğrenciler arazide ve kısmen bilgisayarda uygulama ve araştırma yapabilmektedir. 320 saat meslek stajı ile okulda verilen bilgiler pekiştirilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 38. Maddesinde Harita ve Kadastro Teknikerlerinin yetki ve sorumlulukları tarif edilmiştir. Mezun olan teknikerler sözü geçen kanun maddesine göre “İkinci Grup Fen Elemanı” olarak tanımlanmaktadır. Mezun öğrenciler Harita ve Kadastro ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Mezunların iş bulma olanakları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Her yıl 50 örgün öğretim öğrencisi kontenjanı vardır.

Ağırlıklı olarak çalıştığımız kurum ve kuruluşlar :
* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
* İller Bankası Genel Müdürlüğü
* Karayolları Genel Müdürlüğü
* Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
* Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
* Bayındırlık Bakanlığı
* Orman Bakanlığı

*  Belediyeler
* Üniversiteler
* TKİ, MTA, Afet İşleri Gn. Md., Toprak ve Tarım Reformu Gn. Md., GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları
* Harita Genel Komutanlığı
* Özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.)

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate