T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF SAVUR
  • /
  • QUALITY COMISSION

QUALITY COMISSION

SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üye.Ahmet AKATAK Müdür V.

Dr. Öğr. Üye.Mehmet Oktay GÖKASLAN-Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üye.Osman KAVAK-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üye. Çağrı Mercan- Harita Kadastro Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr.Musaye KONAK ÖZÇELİK Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı

Mahmut SANCAR- Yüksekokul Sekreteri

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate