T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF HEALTH SERVICES
  • /
  • About Program

About Program

PROGRAMIN AMACI

Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMİN ESASI

Yaşlı Hizmetleri Bakım Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Uygulamalar hastanede, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı gündüz merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, v.b. yapılacaktır.

YAZ STAJI   

II. yarıyılsonunda öğrencilerden yaşlı bakımı hizmeti veren huzurevleri, sağlık ocakları, hastanelerin geriatri servisleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı aile danışma merkezleri, yaşlı bakımı kursları verilen halk eğitim merkezleri ve ilgili diğer kurumlarda 30 iş günü yaz stajı yapmaları istenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkânına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri ve ikinci yılda alacakları derslerle ilgili olarak yapacakları diğer uygulamalara bir temel oluşturmaları amaçlanmaktadır.

HİZMET PLANI

Yaşlı Bakımı programı kapsamında yaşlı bireylere çeşitli bakım hizmetleri verilmesi, yaşlı bireyin birlikte yaşadığı ailelere danışmanlık hizmetleri sunulması ve stajlar kapsamında evde yaşlı bakımı hizmetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Staj yapan öğrencilerimizin, staj alanında sorumlu oldukları yaşlı bireyin genel durumu, hastalıkları ve bakım gereksinimleri hakkında genel bilgiler edinmeleri; yaşlının vücut hijyeninin sağlanması ve sağlık görevlileri ile birlikte hastalık sorunlarını gideren en uygun bakımın yapılması planlanmaktadır. Her yaşlı birey için ayrı bir dosya kaydı yapılarak öğrencilerimizin rutin kontrollerle profesyonel yaşlı bakımı ilkelerini de öğrenmeleri sağlanabilecektir. Ayrıca, huzurevlerindeki yaşlıya bakım veren personele, evde yaşlı bakımını sürdüren bireylere, bireysel ya da grup toplantılarıyla eğitimler yapılması planlanmaktadır.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz DGS’de başarılı olarak Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarına kayıt yaptırabilirler.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI

 Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlıya da özel Huzurevlerinde,

 Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde,

 Belediyelerde,

 Hastanelerde,

 Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde,

 Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde,

 Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde,

 UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,

 Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate