T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF HEALTH SERVICES
  • /
  • About Program

About Program

PROGRAMIN AMACI

Türkiye’de ilaç veya medikal malzeme satabilecek yeterlikte kişiler yetiştirmek programın temel amacıdır. Bunun verimli bir şekilde sağlanabilmesi için ilaç pazarı ve ilaç firmaları hakkında bilgi sahibi olabilme, mesleğin gerektirdiği doğru iletişimi gerçekleştirebilme ve etkili konuşma ile karşı tarafı etkileyebilme becerisinin kazandırılması alt amaçlar arasındadır.

Ayrıca ilaçlar ve medikal malzemeler hakkında gerekli bazı dersleri alarak öğrencinin pazarına dahil olacağı sektör hakkında daha fazla bilgi sahibi olması amaçlanır. Bu sayede pazarlama ve tanıtımı yapılması muhtemel ürünler hakkında yeterli bilgi sahibi olur.

PROGRAMIN TANITIMI VE PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

Program doğrudan sağlık sektörüne hitap ettiğinden oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Program mezunları sağlık sektörünün çok geniş bir piyasa yaratması sayesinde iş bulma imkanları açısından oldukça avantajlıdır. Hem ilaç hem de medikal ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması sağlık sektörü için önemlidir ve program mezunları bu becerinin ön koşullarına sahiptir. Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilirler. Aynı zamanda kendi yetkinlikleri ile ilaç veya medikal ürünlerin satışını yapabilecek kurumlarda yer alabilirler. Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. Ayrıca sonradan alabilecekleri bazı eğitimler sayesinde kendi firmalarınıdakurabilirler.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate