T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF MIDYAT
  • /
  • SHORT COURSE CONTENTS

SHORT COURSE CONTENTS

(ders içeriğin indirmek için tıklayınız.)

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu derste, Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın özelliklerini, Kurtuluş Savaşı’nı hazırlayan koşulları,Millimücadele’nin örgütlenme Dönemi ile eylem dönemini ve Lozan Antlaşması’nın özelikleriyle anlatılması. Dersin içeriği; Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı Osmanlı İmparatorluğu”nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış Osmanlı İmparatorluğu”nun parçalanması. Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa”nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa”nın Samsuna Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilâtlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması , Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması , Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz , Mudanya’dan Lozan’a,

 

TÜRK DİLİ-I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu derste, Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Dersin içeriği; Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

 

YABANCI DİL-I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu derste, Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme, öğretilen yapıları kullanarak doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme, öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak yabancı dilde doğru ve amacına uygun yazabilme, yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme. Dersin içeriği; Subject pronounce, object pronounce, possessive pronounce, comparative and superlative form of the adjectives, adverbs of frequency, adverbs of quantity, Simple present tense, Present continuous tense, After sentences, Compound sentences.

 

MATEMATİK (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu derste, Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Sayılar Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak Cebir çözümlerini yapmak Geometri Ve Trigonometri çözümleri yapmak.

 

PROGRAMLAMA TEMELLERİ (Teorik:3, Uygulama:1, Kredi:3.5, AKTS:5, Zorunlu)

Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Sıralı Dosyalar, Rastgele Erişimli Dosyalar

 

AĞ TEMELLERİ (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Bu derste ağ işlemlerinin yapılması ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Bilgisayar Ağları, Ağ Kabloları, Ağ Adresleme, Paylaşım ve Güvenlik, Ağ Çevre Birimleri.

 

WEB TASARIMININ TEMELLERİ (Teorik:2, Uygulama:1, Kredi:2.5, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; WEB projesi için HTML işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır. Dersin içeriği; İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri Formlar, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu(CSS) Temelleri.

 

BİLGİSAYAR DONANIMI (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:3, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; donanım kurma işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Dersin içeriği; Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları.

 

İŞLETME YÖNETİMİ (Teori:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Mikroekonomik Verileri Takip Etmek

Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek,Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek ,Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak ,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek,Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak,Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak,Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak,İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,İş yeri ve Üretim Planı Yapmak ,Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek,İş yerinin Kapasitesini Belirlemek,Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak

 

ARAP DİLİ-I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:1, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri,

 

KÜRT DİLİ-I (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri

 

II.YARIYIL

 

TÜRK DİLİ-II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Dersin içeriği; Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Cümle ve Anlatım bozuklukları.

 

YABANCI DİL-II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme, öğretilen yapıları kullanarak doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme, herhangi bir yolla dinlediğini anlayabilme, öğretilen yapıları ve kelimeleri doğru ve amacına uygun olarak yazabilme, öğrendiği yabancı dilde alanı ile ilgili konuları okur, okuduklarını anlatır. Dersin içeriği;Simple past tense, Past continuous tense, Present perfect tense, Past perfect tense, Conditional sentences, Passive voices, Gerund, infiaitive.

 

MESLEK MATEMATİĞİ (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu derste, Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Vektörler Karmaşık Sayılar, Denklemler Ve Eşitsizlikler, Matrisler, Geometri, Lineer Denklem Sistemleri, Statistik.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Atatürk’ün; siyasi, sosyal, hukuki, eğitim alanında yaptığı devrimlerinin verilmesi Dersin içeriği; Siyasal Alandaki İnkılâplar (Saltanatın Kaldırılması -Cumhuriyetin İlanı), Siyasal Alandaki İnkılâplar (Halifeliğin Kaldırılması) Çok Partili Düzene Geçiş, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn Dönemi, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele ve Eğitim ve Kültür İnkılâbı, Sosyal Yapıda ve Sağlık Alanında İnkılâp, Hukuk Devrimi-Anayasalar, İktisadî İnkılâp, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Yardımcı İlkeler

 

GRAFİK VE ANİMASYON-I (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. Dersin içeriği; Program Giriş Ayarları Araç Paneli, Vektör Araçlar Metin Düzenleme İşlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları Canlı Filtreler, Katman İşlemler Dilimler ve Etkin Bölgeler, Slayt Gösterisi, Hareketli Resimler, Optimizasyon ve Dışa Aktarma , WEB Tasarım Editörü ile Çalışma.

 

İNTERNET PROGRAMCILIĞI -I (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen açık kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. Dersin içeriği; Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri Veritabanı İşlemleri-1-2, XML ve WEB servisleri -1-2.

 

OFİS YAZILIMLARI (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Seçmeli)

Bu ders ile öğrencinin, bilişim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri, Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler, Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri, Grafik İşlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Internet Kavramları.

 

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 (Teorik:3, Uygulama:1, Kredi:3,5, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak programlama yapabilecektir. Dersin içeriği; Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart Bileşenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları.

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Giriş (İş hukuku kavramı ve Türk iş hukukunun niteliği, kaynakları). Genel bilgiler (İş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, işveren vekili ve işyeri). Bireysel iş hukuku (iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş türleri. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar). Toplu iş hukuku (sendika hukuku, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hukuku). Sosyal sigortalar tatbikatı (sosyal sigortalar ve ana ilkeleri, sosyal sigortalar kanunu, kapsamı ve ana kavramları, sigorta kolları ve tatbikatı, prim bildirgeleri ölçümleme, itiraz ödeme, bordro ve prim bildirgeleri yönünden işverenin sorumluluğu

 

ARAP DİLİ-II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:1, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

KÜRT DİLİ-II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:1, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

III.YARIYIL

GÖRSEL PROGRAMLAMA-I (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği;Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, Formlar ve özellikleri, Giriş ve mesaj pencereleri, Diyalog pencereleri, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar yapıları ve döngüler, Diziler, Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları.

 

VERİTABANI-I (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenciye; veri tabanı tasarlamak, oluşturmak, sorgulama yapmak, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterlilikleri kazandırılacaktır. Dersin içeriği; Veritabanı İhtiyaç Analizi

Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak ,İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak.

 

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-II (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; internet ortamında çalışabilen, veritabanı ve web servislerini kullanabilen web programları yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. Dersin içeriği; Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı işlemleri–1-2, XML uygulamaları ve web servisleri.

 

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak program yazımı ile ilgili yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Nesne Tabanlı Programlama İçin Yazılım Kurarak Ayarlarını Yapmak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle Konsol Uygulamaları Hazırlamak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle İşletim Sistemi Tabanlı Uygulamaları Hazırlamak, Kontrol Nesneleri ve Diziler, Nesne Kullanımı ve Operatörler, Standart Fonksiyonlar, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Bileşen Kütüphanesi, Veri Yapıları, İşletim Sistemi Nesneleri, Menü Tasarımı ve Formlar, Veritabanı İşlemleri, Etkileşimli Veri Nesneleri.

 

WEB EDİTÖRÜ(Teorik:2, Uygulama:1, Kredi:2.5, AKTS:3, Zorunlu)

Web Editörü temel araçları, Metin ve tablo işlemleri, Multimedya işlemleri, Çerçeve işlemleri, köprüler, sablonlar, kütüphane ve form işlemleri

 

GRAFİK VE ANİMASYON-II (Teorik:3, Uygulama:1, Kredi:3.5, AKTS:5, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen programları yazma yeterliklerini kazanacaktır. Dersin içeriği; Animasyon Temelleri Grafikler, Metin İşlemleri, Semboller, Animasyon Teknikleri, Ses ve Video İşlemleri, Bileşenler, Dinamik Veriler, Yazılım Optimizasyonu Animasyon Dosyalarının Yayınlama Ayarları, Eylemler Paneli, Eylemler Paneli.

 

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Bu derste, açık kaynak kodlu işletim sisteminin kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Program Kurma ve Güncelleme.

 

MOBİL PROGRAMLAMA (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Dersin içeriğini, mobil programlamaya giriş, mobil programlama yapabilmek için gerekli platformların kurulumu ve kullanımı, Uygulama elemanları ve aktivite yapısı, Dosya yönetimi, Veritabanı yönetimi, İnternet erişimi ve arka plan işlemleri ile konum yönetimi ve harita sağlayıcı gibi konular oluşturmaktadır.

 

ARAP DİLİ-III (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:1, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

KÜRT DİLİ-III (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:1, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

IV.YARIYIL

 

GÖRSEL PROGRAMLAMA-II (Teorik:3, Uygulama:1, Kredi:3,5, AKTS:5, Zorunlu)

Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama ile veritabanı uygulamaları geliştirerek, uygulama dağıtım paketleri hazırlama ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak, Uzak veritabanında verileri işlemek, Basit sorgulamalar yapmak, İstatistiksel sorgulamalar yapmak, Veritabanından grafikler elde etmek, Veritabanından raporlama yapmak, Bileşen oluşturmak ve eklemek, Yardım dosyaları hazırlamak, Yardım dosyaları hazırlamak, Veritabanı kurulum seti hazırlamak, Program kurulum seti hazırlamak.

 

VERİTABANI- II (Teorik:3, Uygulama:1, Kredi:3,5, AKTS:5, Zorunlu)

Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak, Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek, Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak.

 

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ (Teorik:3, Uygulama:1, Kredi:3,5, AKTS:6, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenciye; sunucu işletim sistemi yönetimi ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği;Sunucu İşletim Sistemi Yönetimi, osya Sistemi Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Veri Paylaşımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi, Gelişmiş Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri, Dhcp Hizmeti, Wıns Hizmeti, Dns Hizmeti.

 

WEB PROJESİ YÖNETİMİ (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:2, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; yapılacak projenin analizini yapıp, sürecini yöneterek güvenlik yönetimlerini yapabilecektir. Dersin içeriği; WEB sitesinin ihtiyaçları, WEB sitesi tasarlama, WEB sitesi yayına hazırlık işlemleri, WEB sitesi güvenlik ayarları, WEB sitesini yedekleme işlemleri, WEB sitesini bakım işlemleri.

 

YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu ders ile öğrenci; yazılım kurulumu ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri Denetim Masası, Grup İlkeleri, İşletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları.

 

GİRİŞİMCİLİK (Teorik:4, Uygulama:0, Kredi:4, AKTS:3, Zorunlu)

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

 

ARAP DİLİ-IV (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:1, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

KÜRT DİLİ-IV (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:1, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate