T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY THE INSTITUTE FOR GRADUATE EDUCATIONAL STUDIES
 • /
 • MASTER'S INFORMATION NOTE WITH THESIS

MASTER'S INFORMATION NOTE WITH THESIS

 • Normal Süre: 2 Yıl(4 Yarıyıl)
 • Azami Süre: 3 Yıl(6 Yarıyıl)
 • 1.Yarıyıl Ders Dönemi: Toplamda 2 zorunlu (Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile Danışmanlık dersi) ve 3 seçmeli ders alınacak en az 30 AKTS olacak şekilde
 • 2.Yarıyıl Ders Dönemi: Üç ders ve Seminer dersi alınacak + Danışmanlık dersi alınacak, en az 30 AKTS olacak
 • 1.Yılda toplamda 21 kredi (60 AKTS) en az 7 ders ve seminer dersi alınır.
 • 3. ve 4. Yarıyıl Tez Dönemi: Toplamda 60 AKTS’lik Tez çalışması yapılır. 3. ve 4. Yarıyılda Yüksek Lisans Danışmanlık, Yüksek Lisans Tez Çalışması ile Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri alınacak
 • Her yarıyıl ders kaydında Danışmanlık dersi alınır.
 •  Dört yarıyıl (2 Yıl) sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini (Toplam 7 ders, 21 kredi ve 60 AKTS) ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan kişinin kaydı silinir.
 • Azami süreler içerisinde (Yani 5. Veya 6. Dönemde) ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 
 • Toplamda en az 120 AKTS almış olmak
 • En az 7 ders, 21 kredi almış olmak
 • Seminer dersinden başarılı olmak
 • Tez çalışmasını en geç azami süre içerisinde (6. Yarıyıl) tamamlamış olmak
 • Danışmanlık ve Uzmanlık Alan Derslerini başarmış olmak
T.C. Mardin Artuklu University Rectorate