• /
  • QUALITY COMISSION

QUALITY COMISSION

QUALITY COMISSION 

1. Hilal AĞALDAY - Başkan/Daire Başkanı
2. Mehmet Halit SALMAN - Üye/Kütüphaneci
3. A. Eren KOLDEMİR -Üye/Şube Müdürü
4. A. Vahap EROĞLU - Üye/Bilgisayar İşletmeni
5. Derya GÜNGÖRMEZ-Üye/Kütüphaneci
T.C. Mardin Artuklu University Rectorate