• /
  • ADMINISTRATIVE STAFF

ADMINISTRATIVE STAFF

TEKNİK HİZMETLER

 

 

Eren KOLDEMİR

Şube Müdürü/Kütüphaneci

Teknik Hizmetler

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7602

E-mail: erenkoldemir@gmail.com

 

AÇIK ERİŞİM / AKADEMİK DANIŞMAN

 

 

Mustafa Halid DİRİÖZ

Öğr. Gör.

Açık Erişim/Akademik Danışman
 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7605

E-mail:mustafadirioz@artuklu.edu.tr

OKUYUCU VE İDARİ HİZMETLER / ILL

 

 

Vahap EROĞLU

İdari Hizmetler Şube Müdürü

Okuyucu Hizmetleri/ILL
 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7606

E-mail:erogluvahap@gmail.com

KATALOGLAMA

 

 

Mehmet Halit SALMAN

Kütüphaneci

Kataloglama

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7612

E-mail: halitsalman@artuklu.edu.tr

 

Derya GÜNGÖRMEZ

Kütüphaneci

Kataloglama
 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7603

E-mail: deryagungormez@artuklu.edu.tr

 

Özlem GELMEDİ

Tekniker

Kataloglama
 

 

Santral: 0482 213 4002

7607
ozlemgelmedi@artuklu.edu.tr

 

RAF HİZMETLERİ

 

 

Hasan AKTÜRK

Memur

Raf Hizmetleri

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7612

E-mail: hasanakturk@artuklu.edu.tr

EVRAK KAYIT

 

 

Ümit ZİREK

Bilgisayar İşletmeni

Evrak Kayıt
 

 

Santral: 0482 213 4002

7609

umitzirek@artuklu.edu.tr

ETİKETLEME

 

 

Pelşin TANER

Memur

Etiketleme
 

 

Santral: 0482 213 4002

7607
pelsintaner@artuklu.edu.tr

SÜREKLİ İŞÇİ

 

 

Sevda KARAHAN İMRAK
Sürekli İşçi

 

Santral: 0482 213 4002

7603

Deniz BAYRAKTAR RECEPOĞLU
Sürekli İşçi

Santral: 0482 213 4002

7603

 

Edip KAVAK
Sürekli İşçi

 

Santral: 0482 213 4002

7609

 

Halim Erdi AYDIN
Sürekli İşçi

 

Santral: 0482 213 4002

 

Şeyhdavut ATAÇ
Sürekli İşçi

 

Santral: 0482 213 4002

 

Murtaza ANLAYIŞLIOĞLU
Sürekli İşçi

 

Santral: 0482 213 4002

 

Dounia ALAN
Sürekli İşçi

 

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7625

 

 

Sıraç HACIMUSTAFAOĞLU
Sürekli İşçi

 

 

 

Santral: 0482 213 4002

 

 

 

GÜVENLİK

 

 

Nuroş DOĞAN 

Güvenlik

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7621

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate