T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
  • /
  • QUALITY COMMISSION

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

QUALITY COMMISSION

[[Kalite, Koordinasyon ve Geliştirme Komisyonu]]

1. Başkan : Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU

2. Doç. Dr. Mehmet ALICI 

3. Dr. Öğr. Üyesi Hacer ŞAHİNALP

4. Dr. Öğr. Üyesi Halil AKÇAY 

5. Dr. Öğr. Üyesi Kutbettin EKİNCİ

6. Dr. Öğr. Üyesi Esra DOĞAN TURAY

7. Fakülte Sekreteri Lokman DİREKÇİ

8. Fakülte Öğrenci Temsilcisi Abdullah AKGÜÇ

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate