T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMICS
  • /
  • DEPARTMENT COMMITTE

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

DEPARTMENT COMMITTE

DEPARTMENT COMMITTE

 

Prof. Havva ÇAHA

Member

Phone: 0482 213 4002

E-mail: 

 

Assoc. Prof. Melike ATAY POLAT 

Department Chair

 

Phone: 0482 213 4002 - 7482

E-mail: matay@artuklu.edu.tr

Assoc. Prof. Mehmet Behzat EKİNCİ

Member

Phone: 0482 213 4002 - 7467

E-mail: mbekinci@hotmail.com

Asst. Prof. Faruk DÜŞÜNCELİ

Member

Phone: 0482 213 4002 - 7463

E-mail: farukdusunceli@artuklu.edu.tr

 

Asst. Prof. Ömer DORU

Member

 

 

Phone: 0482 213 4002

E-mail: omerdoru@artuklu.edu.tr

 

Asst. Prof. Pınar ÇUHADAR

Member

 

 

Phone: 0482 213 4002 - 7476

E-mail: pinarozdemircukadar@artuklu.edu.tr

 

Asst. Prof. Sidar ÇINAR

Member

 

 

Phone: 0482 213 4002 - 4036

E-mail: sidarcinar@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate