T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
  • /
  • FACULTY ADMINISTRATIVE COMMITTE

FACULTY ADMINISTRATIVE COMMITTE

FACULTY ADMINISTRATIVE COMMITTE

 

 

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

Fakülte Dekan V.

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7453

E-mail:

 

Prof. Dr. Mehmet Zahir ERTEKİN

Temsilci Profesör Üye

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:

 

 

Prof. Dr. Melike ATAY POLAT

Temsilci Profesör Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7483

E-mail: matay@artuklu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Cemil İNAN

Temsilci Profesör Üye

 

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7461

E-mail:cemilinan@artuklu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Faruk DÜŞÜNCELİ

Temsilci Doçent Üye

 

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7463

E-mail: farukdusunceli@artuklu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Ahmet KAYAOĞLU

Temsilci Doçent Üye

 

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7200

E-mail:ahmetkayaoglu@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ

Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7458

E-mail:cumalikilic@artuklu.edu.tr

 

Fakülte Yönetim Kurulu (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 18. Maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Md. 10) 
Madde 18:

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.               

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.              

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:               

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,              

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,              

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,               

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,              

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,               

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.   

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate