T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY Secretary General
  • /
  • DIRECTIVE

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

DIRECTIVE

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayın Yönergesi 

Teşvik Yonergesi 

Yayın Ödül Yönergesi 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate