T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
  • /
  • Book Negotiations

Book Negotiations

Kitap Müzakereleri:

Bu etkinlik kapsamında, başta Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenleri olmak üzere, çalışma alanına katkı sunan bütün akademisyenlerin kitap ve makale çalışmaları müzakereye açılacaktır. 


Kitap Müzakereleri 1: 

Kamuran Gökdağ - İktidar Teleolojisi 


Kitap Müzakereleri 2: 

Zafer Duygu- İsa, Pavlus ve İnciller: Hıristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?


Kitap Müzakereleri 3: 

Mehmet Alıcı -Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate