• /
  • Quality Groups

Quality Groups

CHAIRMAN

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

QUALITY COORDINATOR

Assoc. Prof. Dr. Ömer Bozkurt

1. GROUP: QUALITY ASSURANCE SYSTEM

Assist. Prof. Dr. Aziz Korkmaz (Merkezi Araştırma Lab. Müdürü) (Group Leader)
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Genel Sekreter)
Assist. Prof. Dr. Faysal Özdaş (Kariyer Uygulama Araştırma Merkezi)
Assist. Prof. Dr. Hıdır Apak (Sağlık Bilimleri Fak.)
Assist. Prof. Dr. İdris Göksu (Edebiyat Fakültesi)
Assist. Prof. Dr. Süleyman Şanlı (Edebiyat Fak. Antropoloji)
Sait Demirhan (Strateji Daire Başkanı)

2. GROUP: EDUCATION

Assist. Prof. Dr. Bünyamin Ağalday (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri) (Group Leader)
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Gemi (Nusaybin MYO)
Assoc. Prof. Dr. Evindar Yeşilbaş (Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi)
Assist. Prof. Dr. Ahmet Kırkan (Yaşayan Diller Enstitüsü)
Assist. Prof. Dr. Ayfer Yıldırım (Sağlık Hizmetleri MYO)
Assist. Prof. Dr.i Caner Yelbaşı (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Assist. Prof. Dr. Hacer Şahinalp (İslami İlimler Fakültesi
Assist. Prof. Dr. Halit Alkan (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Assist. Prof. Dr. Nesrin Yeşilmen (Güzel Sanatlar Fak.)
Assist. Prof. Dr. Ozan Esmer (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk Gönenç (Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
Assist. Prof. Dr. Semra Gürbüz (Turizm Fakültesi)
Inst. Muhammet Fatih Ağalday (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Student Rector Advisor

3. GROUP:  RESEARCH DEVELOPMENT AND 4. GROUP: SOCIAL CONTRIBUTION 

Assist. Prof. Dr. Erhan Polat (Proje Ofisi Koordinatörü) (Group Leader)
Assoc. Prof. Dr. Cumali Keskin (Faculty of Science Vice-Dean)
Assist. Prof. Dr. Davut Özhan (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Assist. Prof. Dr. Fatma Mungan Kılıç (Kızıltepe MYO)
Assist. Prof. Dr. Lütfi Akın (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Assist. Prof. Dr. Ömer Doru (Bap Koordinatör Yardımcısı)

5. GROUP: MANAGEMENT SYSTEM

Assist. Prof. Dr. Ahmet Kayaoğlu (İİBF- İşletme Bölümü)(Group Leader)
Assist. Prof. Dr. Faruk Düşünceli (Savur MYO)
Assist. Prof. Dr. Ömer Murat Öter (Edebiyat Fakültesi)
Inst. Serdar Bozan (Midyat Meslek Yüksekokulu)
Mehmet Kanık (Personel Daire Başkanlığı)
Nurettin Gül (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
Vedat Yıldırım (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
T.C. Mardin Artuklu University Rectorate