MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Quality Groups

Quality Groups

CHAIRMAN

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

QUALITY COORDINATOR

Assist. Prof. Dr. Recep AKDAĞ

1. GROUP: QUALITY ASSURANCE SYSTEM

Assoc. Prof. Dr. Ömer Murat Öter (Genel Sekreter)
Hamza Talayhan(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

2. GROUP: EDUCATION

Assist. Prof. Dr. Bünyamin Ağalday (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri) (Group Leader)
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Gemi (Nusaybin MYO)
Assist. Prof. Dr. Ahmet Kırkan (Yaşayan Diller Enstitüsü)
Assist. Prof. Dr. Ayfer Yıldırım (Sağlık Hizmetleri MYO)
Assist. Prof. Dr.i Caner Yelbaşı (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Assist. Prof. Dr. Hacer Şahinalp (İslami İlimler Fakültesi
Assist. Prof. Dr. Halit Alkan (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Assist. Prof. Dr. Nesrin Yeşilmen (Güzel Sanatlar Fak.)
Assist. Prof. Dr. Ozan Esmer (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk Gönenç (Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
Assist. Prof. Dr. Semra Gürbüz (Turizm Fakültesi)
Student Rector Advisor

3. GROUP:  RESEARCH DEVELOPMENT AND 4. GROUP: SOCIAL CONTRIBUTION 

Assist. Prof. Dr. Erhan Polat (Mardin MYO) (Group Leader)
Assoc. Prof. Dr. Cumali Keskin (Faculty of Science Vice-Dean)
Assist. Prof. Dr. Fatma Mungan Kılıç (Kızıltepe MYO)
Assist. Prof. Dr. Lütfi Akın (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

5. GROUP: MANAGEMENT SYSTEM

Assist. Prof. Dr. Faruk Düşünceli (Savur MYO)
Assist. Prof. Dr. Velid Unsal( Sağlık Bilimleri Fak.)
Inst. Serdar Bozan (Midyat Meslek Yüksekokulu)
Öğr. Gör. İlyas Bayar (Ömerli MYO)
Assist. Prof. Dr. Tuğba Akkaya (Devlet Kons.)
Assist. Prof. Dr. Emre Aşılıoğlu (Güzel Sanatlar Fak.)
T.C. Mardin Artuklu University Rectorate